Studii

Doctorat

Din anul 2010, în cadrul Şcolii de Management în Sănătate Publică se desfăşoară „Programul pentru pregătire avansată în domeniul cercetării ştiinţifice” destinat instruirii doctoranzilor în vederea obţinerii competenţelor necesare pentru realizarea unor cercetări ştiinţifice conform celor mai înalte standarde de calitate.

 

Programul asigură formarea în domenii tangenţiale cercetării ştiinţifice, cu axare pe ştiinţele biomedicale. Durata Programului este de un an şi include modulele: Metode de cercetare biomedicală, Biostatistica, Etica cercetării biomedicale, Aspecte legislative naţionale şi internaţionale în cercetare, Managementul proiectelor de cercetare şi Tehnologii informaţionale în cercetare. La sfârșitul fiecărui modul, doctoranzii susţin o evaluare asistată de calculator. Studiile se finalizează cu susţinerea examenului de absolvire prin care sunt demonstrate competenţele obţinute pe parcursul instruirii.

 

În perioada 2010-2020, la instruire au participat peste 500 de doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”, precum şi din alte instituţii medico-sanitare cu compartimente ştiinţifice (Institutul de Cardiologie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Oncologic, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului şi Agenția Naţională de Sănătate Publică).