Admitere

Creșterea performanței - prioritatea noastră!

Şcoala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă admiterea la studii superioare de master în managementul sănătăţii publice, pentru perioada de studii 2023-2025. 

 

Depunerea actelor: 24-31 iulie 2023 (cu programare prealabilă la: 022 205-205)

Proba interviu: 1 august 

Anunțarea rezultatelor: 2 august

 

La concurs pot fi admişi cetăţenii Republicii Moldova cu studii superioare.

Candidații vor completa formularul de aplicare la concursul de admitere la studiile superioare de master, la care vor anexa:

 1. copia buletinului de identitate;
 2. 4 fotografii (3×4);
 3. copia diplomei de absolvire a instituției de învățământ superior/copia diplomei de licență;
 4. adeverințe cu privire la perfecționări;
 5. Curriculum Vitae;
 6. referință de la locul de muncă;
 7. scrisoare de motivare (max. 2 pag.).

Pot fi prezentate opțional:

 • lista publicațiilor;
 • scrisoarea de garanție despre achitarea taxei stabilite pentru studii din partea instituției;
 • certificat/diplomă ce atestă deținerea titlului de doctor în științe;
 • certificat/diplomă ce atestă deținerea titlului de master în domenii conexe sănătății publice;
 • lista evenimentelor științifice și de instruire la care a participat în ultimii cinci ani;
 • documente ce atestă experiența internațională în domeniul sănătății publice.

Procedura de selectare a candidaților cuprinde trei etape:

 1. evaluarea scrisorii de motivare;
 2. testarea abilităților în managementul general;
 3. interviul (cu prezență fizică).

În ziua de depunere a actelor, candidații vor susține proba de testare a abilităților în managementul general, care constă dintr-un test-grilă cu răspunsuri simple și multiple.

Interviul se va desfășura individual, cu prezență fizică (detalii vor fi anunțate ulterior).

Începutul instruirii – septembrie 2023. Durata studiilor este de 2 ani.

Locuri disponibile: 25 (cu achitarea taxei de studii).

Mai jos vedeți Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii.  

0
Dosare depuse până la 31.07.2023