Admitere

Creșterea performanței - prioritatea noastră!

Şcoala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă admiterea la studii superioare de master în managementul sănătăţii publice, pentru perioada de studii 2021-2023.

 
La concurs pot fi admişi cetăţenii Republicii Moldova cu studii superioare, studii postuniversitare de rezidențiat sau secundariat clinic (după caz).
 
Pentru a depune actele candidații trebuie să facă, în prealabil, o programare individuală la numărul de telefon: 022 205 205. Perioada depunerii dosarelor: 19-30 iulie 2021, între orele 9:00-16:00 (cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică).
 
Candidații vor completa formularul de aplicare la concursul de admitere la studiile superioare de master, la care vor anexa:
 1. copia buletinului de identitate;
 2. 4 fotografii (3×4);
 3. copia diplomei de absolvire a instituției de învățământ superior;
 4. copia diplomei de licență, a certificatului privind absolvirea internaturii, secundariatului clinic sau specializării primare (după caz);
 5. adeverințele cu privire la perfecționări;
 6. curriculum vitae;
 7. referința de la locul de muncă;
 8. scrisoare de motivare (max. 2 pag.).
 
Pot fi prezentate opțional:
 • lista publicațiilor;
 • scrisoarea de garanție despre achitarea taxei stabilite pentru studii din partea instituției;
 • certificat/diplomă care atestă deținerea titlului de doctor în științe;
 • certificat/diplomă care atestă deținerea titlului de master în domenii conexe sănătății publice;
 • lista evenimentelor științifice și de instruire la care a participat în ultimii cinci ani;
 • descrierea experienței internaționale în domeniul sănătății publice.
 
Procedura de selectare a candidaților cuprinde trei etape:
1. evaluarea scrisorii de motivare;
2. testarea abilităților în managementul general;
3. interviul (on-line).
 
În ziua de depunere a actelor, candidații vor susține proba de testare a abilităților în managementul general, care constă dintr-un test-grilă cu răspunsuri simple și multiple.
Interviul se va desfășura individual, în regim on-line, în data de 31 iulie 2021, începând cu ora 09:00.
 
Sunt disponibile 20 de locuri. Studiile se efectuează în bază de contract, cu achitarea taxei.
Începutul instruirii – septembrie 2021. Durata studiilor este de 2 ani.
0
Dosare depuse până la 30.07.2021