Admitere

Creșterea performanței - prioritatea noastră!

Şcoala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă admiterea la studii superioare de master în managementul sănătăţii publice, pentru perioada de studii 2022-2024. 

Depunerea actelor: 18 iulie-2 august (cu programare prealabilă la: 022 205-205)

Proba interviu: 3 august 

Anunțarea rezultatelor: 3 august

La concurs pot fi admişi cetăţenii Republicii Moldova cu studii superioare.

Candidații vor completa formularul de aplicare la concursul de admitere la studiile superioare de master, la care vor anexa:

 1. copia buletinului de identitate;
 2. 4 fotografii (3×4);
 3. copia diplomei de absolvire a instituției de învățământ superior/copia diplomei de licență;
 4. adeverințele cu privire la perfecționări;
 5. Curriculum Vitae;
 6. referința de la locul de muncă;
 7. scrisoare de motivare (max. 2 pag.).

Pot fi prezentate opțional:

 • lista publicațiilor;
 • scrisoarea de garanție despre achitarea taxei stabilite pentru studii din partea instituției;
 • certificat/diplomă care atestă deținerea titlului de doctor în științe;
 • certificat/diplomă care atestă deținerea titlului de master în domenii conexe sănătății publice;
 • lista evenimentelor științifice și de instruire la care a participat în ultimii cinci ani;
 • documente care atestă experiența internațională în domeniul sănătății publice.

Procedura de selectare a candidaților cuprinde trei etape:

 1. evaluarea scrisorii de motivare;
 2. testarea abilităților în managementul general;
 3. interviul (on-line).

În ziua de depunere a actelor, candidații vor susține proba de testare a abilităților în managementul general, care constă dintr-un test-grilă cu răspunsuri simple și multiple.

Interviul se va desfășura individual, în regim on-line (urmează a fi anunțată ora pentru conectare).

Începutul instruirii – septembrie 2022. Durata studiilor este de 2 ani.

Locuri disponibile: 25 (cu achitarea taxei de studii).

Mai jos vedeți Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii.  

1
Dosare depuse până la 02.08.2022