Creșterea performanței - prioritatea noastră!

Studii

Programul de masterat în managementul sănătății publice are drept obiectiv aprofundarea şi extinderea competenţelor profesionale în diverse domenii ale sănătăţii publice…

Activități de cerectare desfășurate de cadre profesoral-didactice, reflectate în publicații științifice naționale și internaționale. Dezvoltarea și implicarea în proiecte științifice.  Cercetări ale masteranzilor, doctoranzilor. 

Una din direcţiile prioritare de activitate a Şcolii de Management în Sănătate Publică o reprezintă formarea continuă a medicilor şi managerilor pentru sistemul de sănătate…

ȘMSP membru ASPHER

Între 26-28 octombrie 2007, în Valencia (Spania), în cadrul celei de-a 29-a Conferinţe anuale a Asociaţiei Europene a Școlilor de Sănătate Publică (ASPHER), prin votul Asambleei Generale, Școala de Management în Sănătate Publică a obţinut statutul de membru deplin al organizaţiei.

 

Aderarea ȘMSP la Asociaţia Europeană a Școlilor de Sănătate Publică reprezintă un scop spre care s-a tins încă de la început. În prezent, statutul de membru al ASPHER oferă posibilitatea de a iniția procedura de acreditare a Școlii în structurile europene, ceea ce înseamnă că diplomele eliberate de ȘMSP vor fi recunoscute la nivel internațional, iar deținătorii acestora vor putea activa în domeniul sănătăţii publice în orice ţară europeană.

Publicații didactice

Pentru desfășurarea procesului de instruire la cel mai înalt nivel, pe parcursul anilor, Şcoala de Management în Sănătate Publică a elaborat şi a editat peste 30 de publicații metodico-didactice în domeniu.

 

Manualele reprezintă rezultatul muncii asidue a unor echipe de profesioniști, realizate în urma conlucrării eficiente dintre structurile naţionale şi internaţionale.

 

Publicațiile didactice formează tezaurul cel mai valoros al bibliotecii Şcolii de Management în Sănătate Publică, care reușesc să îmbine experiența științifică, practică și didactică, şi sunt destinate instruirii postuniversitare a specialiștilor medici, precum şi formării profesionale a persoanelor care doresc să-și dezvolte abilităţile manageriale. Editarea manualelor a fost posibilă graţie suportului financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, OMS, UNICEF, UE și a altor parteneri internaționali.

 

Publicații ȘMSP

Stagii practice

Pe parcursul studiilor, masteranzii efectuează stagii, care presupun vizite de lucru la organizaţii internaţionale (OMS, UNICEF, UNAIDS ș.a.), Ministerul Sănătăţii, instituţii medico-sanitare din ţară şi de peste hotare ș.a. Prin intermediul acestora sunt dezvoltate abilităţile practice și se urmărește familiarizarea cu specificul activității din domeniu.

 

Începând cu anul 2010, masteranzii Școlii de Management în Sănătate Publică parcurg stagiul practic în domeniul managementului spitalicesc în unitățile medicale din Franța, iar din 2014 – în instituțiile din domeniul sănătății publice din Statele Unite ale Americii.

Admitere

Studii superioare de master în Managementul sănătății publice