Studii

Formare Continuă

Una din direcţiile prioritare de activitate a Şcolii de Management în Sănătate Publică o reprezintă formarea continuă a medicilor şi managerilor pentru sistemul de sănătate. Cursurile oferite de ȘMSP cuprind o varietate largă de domenii și subiecte (management, bioetică, economie, marketing, promovarea sănătății, psihologie ș.a.), fiind ajustate la cerințele beneficiarilor. Oferta educațională se racordează la necesitățile sistemului de sănătate și este axată pe sporirea calității. Încurajăm personalul medical și cel managerial (inclusiv non-medical) să selecteze cursurile care ar putea să contribuie la dezvoltarea competențelor acestora.

 

Printre avantajele ȘMSP se regăsesc utilizarea metodelor moderne de predare-învățare, inclusiv instruire la distanță, precum și dezvoltarea de parteneriate cu alte instituții pentru realizarea unor cursuri de cea mai înaltă calitate.

 

Oferta educațională pentru instruirea medicală continuă, anul 2022