Despre noi

Promoții

Promoția 2018-2020

Pe lângă calitatea predării, diversitatea și utilitatea cunoștințelor obținute vom păstra mereu amintiri frumoase legate de Școala de Management în Sănătate Publică și de fiecare profesor în parte. Vă mulțumim tuturor pentru implicare, înțelegere și rezultatul obținut la final. Cele mai calde mulțumiri și urări pentru Școală!
Profundul nostru respect, mulțumirea noastră pentru tot ce a însemnat ȘMSP pentru noi, suntem fericiți că am avut ocazia să cunoaștem și să trecem această Școală care ne-a unit, ne-a călit caracterele, ne-a învățat să nu cedăm din prima. La mai mult și la mai mare, dragă Școală!

Promoția 2017-2019

Putem spune cu certitudine că studiile din cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică au avut un impact major în dezvoltarea noastră profesională. Corpul didactic a favorizat un mediu de învățare excelent, iar noi ca masteranzi pe parcursul a doi ani de studii am devenit o familie cu tradiții. Suntem recunoscători Școlii de Management în Sănătate Publică pentru promovarea culturii manageriale și a celor mai înalte standarde academice de care am beneficiat.

Promoția 2016-2018

Exprimăm admirație și gratitudine cadrelor științifico-didactice ale Școlii de Management în Sănătate Publică pentru competența profesională, transferul vast de cunoștințe, experiența inedită și deprinderile formate pe parcursul celor doi ani de studii. Prin dăruire, au reușit să ne dezvolte capacitățile de lider, gândirea strategică, abilitățile de cercetare și comunicare, analiză și sinteză, să ne transmită spiritul vizionar și de echipă, verticalitatea și curajul de a acționa întru fortificarea sistemului de sănătate.

De azi încolo, suntem obligați să aplicăm cunoașterea pentru a onora cu demnitate ȘMSP a USMF „Nicolae Testemițanu” și a construi o societate sănătoasă în Republica Moldova.

Promoția 2015-2017

Școala de Management în Sănătate Publică s-a afirmat prin activitatea sa ca una dintre cele mai importante instituții din învăţământul postuniversitar din Republica Moldova. Dorim să Vă mulțumim din inimă pentru atmosfera prietenoasă pe care am gasit-o în cadrul Școlii. Profesorii au dat dovadă de multa răbdare și ne-au fost alături de la admitere și până la apărarea tezelor de master. Cei doi ani petrecuți alături de Dvs. ne-au permis să ne îmbunătățim cunoștințele dar și ne-ați furnizat forță, înțelepciune și încredere în sine.

Promoția 2014-2016

Suntem recunoscători Școlii, deoarece ne-a oferit posibilitatea să ne descoperim și să ne dezvoltăm abilităţile și competenţele manageriale; am învăţat să avem încredere în propriile forţe, să luăm decizii corecte și să fim responsabili pentru acestea.

Promoția 2013-2015

Sistemul de sănătate din Republica Moldova are nevoie de oameni cu o gândire îndrăzneaţă, animaţi de o curiozitate permanentă, dornici de a cunoaște tot ce este nou și valoros. În acest sens, Școala de Management în Sănătate Publică reprezintă acea instituţie dinamică, în cadrul căreia rigorile procesului de studiu și cunoaștere sunt în armonie cu tendinţele moderne.

Promoția 2012-2014

Școala a fost o mare provocare, dar și un vis. Și nu ne este în fire să nu răspundem la provocări. Datorită atmosferei care domnește în Școala de Management în Sănătate Publică, profesionalismului și entuziasmului inedit al mentorilor, provocarea s-a transformat într-un vis împlinit.

Promoția 2011-2013

Școala de Management în Sănătate Publică a pus temelia formării noastre în calitate de actori ai sistemului de sănătate publică și ne-a făcut să avem încredere în forțele proprii și în posibilitatea schimbărilor spre bine. Școala ne-a deschis larg aripile, ne-a dat curajul și inspirația să zburăm…

Promoția 2010-2012

Modelul de instruire al Școlii este, în mare parte, unicat – prin respectarea dreptului fiecărui individ de a învăța, prin acceptarea la studii a persoanelor din diferite de domenii, instituții, de o diferită vârstă și experiență profesională.
Școala de Management în Sănătate Publică este asociată cu promotorul dezvoltării sistemului de sănătate publică din Republica Moldova.

Promoția 2009-2011

Deschiderea ȘMSP spre parteneriate cu școli și instituții academice de profil din străinătate, precum Franța, SUA ș.a. reprezintă oportunități unice și valoroase de a înțelege funcționarea și organizarea celor mai de succes sisteme de sănătate din lume. Pentru cei cutezători, este o șansă de a ajusta, alinia și a aduce schimbările calitative acasă.

Promoția 2008-2010

Anii de masterat, îi considerăm o realizare, o împlinire și chiar un câștig pentru noi. Datorăm acestei instituţii multe dintre succesele pe care le-am obţinut și pe care le vom obţine în continuare.

Promoția 2007-2009

Fondarea Școlii de Management în Sănătate Publică și lansarea procesului de instruire postuniversitară prin implementarea Programului de Master în Republica Moldova a devenit un imperativ al timpului. Această Școală permite dezvoltarea și consolidarea capacităților manageriale în domeniul sănătății publice.

Promoția 2006-2008

Studiile la ȘMSP reprezintă o oportunitate de a beneficia de cele mai noi și valoroase informaţii în domeniul sănătăţii publice – structurate, actualizate și predate de o echipă de profesori redutabili. Atmosfera de studiu din cadrul Școlii, modalitatea de organizare a activităţilor, metodele de predare, inclusiv instruirea la distanţă – merită cea mai înaltă apreciere din partea masteranzilor.

Promoția 2005-2007

Experiența obținută la această Școală, unică în felul său în Republica Moldova, ne-a oferit șansa de a dobândi noi deprinderi privind capacitatea de evaluare a situațiilor critice, luare de decizii într-un interval scurt de timp, precum și dezvoltarea abilităților de comunicare cu personalul medical și pacienții. Am obținut și un plus de competență profesională, bazată pe strategii moderne de management, pe care o implementăm zilnic în activitatea noastră. Suntem mândri că suntem primii masteri în sănătate publică!