Studii

Masterat

Programul de masterat în managementul sănătății publice are drept obiectiv aprofundarea şi extinderea competenţelor profesionale în diverse domenii ale sănătăţii publice, dezvoltarea abilităţilor manageriale necesare gestionării eficiente a instituţiilor medico-sanitare. Disciplinele cuprind domenii precum: management, economie, drept, bioetică, epidemiologie, biostatistică, marketing, comunicare ş.a.

 

Instruirea presupune desfăşurarea periodică a 20 de unități de curs (discipline fundamentale şi speciale), ceea ce asigură îndeplinirea planului de învăţământ în termeni cât mai restrânşi și reduce maximal posibil lipsa persoanelor de la locul de muncă. Evaluarea cunoştinţelor se realizează prin diverse metode: examinări în scris (teste grilă, eseu), prezentări orale (comunicări, proiecte ş.a.) şi evaluări asistate de calculator. În perioada dintre sesiuni, masteranzii continuă instruirea la distanță, studiază individual temele recomandate, pregătesc proiecte pentru următoarea sesiune, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică.

 

Chiar din primele zile la Școală, viitorii masteri în managementul sănătății publice beneficiază de un program intens. De regulă, întrunirile cu reprezentanții unor instituții cheie din domeniu la nivel național și internațional, cum sunt: Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății, Fondul ONU pentru Populație, UNICEF și Banca Mondială – le deschide noi perspective și idei de cercetare. Totodată, pe parcurs, masteranzii efectuează stagii practice în organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale.

 

Studiile de masterat includ, în mod obligatoriu, desfăşurarea unui studiu ştiinţific sub îndrumarea cadrelor didactico-ştiinţifice ale Şcolii, care se finalizează cu elaborarea şi susţinerea publică a tezei de master. 

 

În realizarea prezentărilor pe parcursul studiilor, dar și la final pentru susținerea tezei, masteranzii vor utiliza  șablonul Power Point personalizat al Școlii de Management în Sănătate Publică.

 

Vedeți și Regulamentul privind elaborarea tezelor de master