Creșterea performanței - prioritatea noastră!

Cercetare

Activitatea de cercetare la Școala de Management în Sănătate Publică este desfășurată, în primul rând, de cadrele didactice care efectuează cercetări științifice, reflectate în publicații științifice naționale și internaționale. În plus, pe parcursul anilor, sub egida Școlii au fost editate peste 30 de lucrări metodico-didactice. O altă realizare importantă o reprezintă proiectele de cercetare la care participă ȘMSP (mai multe detalii găsiți la pagina Proiecte).

 

La rândul lor, masteranzii sunt antrenați din start în procesul de cercetare, iar la final susțin teza de master. În primul an de studii aceștia formulează propuneri privind tema tezei de master, iar pe parcurs beneficiază de suportul și ghidarea întregii echipe pentru realizarea procesului de cercetare. Rezultatele sunt expuse în articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. Acceptarea pentru susţinerea tezei este condiţionată de acumularea numărului total de puncte credit stabilit pentru programul de masterat. Pentru a fi admis la susţinere, pretendentul la titlul de master trebuie să prezinte obligatoriu: materialele primare, demonstrarea veridicităţii rezultatelor studiului, aprobarea preventivă a rezultatelor în cadrul şedinţelor de cercetare, publicarea materialelor în baza rezultatelor obţinute (minim 2 articole). Tematica cercetărilor este foarte variată și abordează cele mai actuale probleme din domeniul sănătății publice din Republica Moldova.

Școala de Management în Sănătate Publică este și unitate primară de cercetare în care se realizează studii doctorale în domeniul științelor medicale.

 

 

Culegerea de rezumate a tezelor de master, 20-22 septembrie 2021

 

Revista Management în Sănătate, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București