Creșterea performanței - prioritatea noastră!

Despre noi

Prioritatea noastră este creşterea performanţei profesioniştilor din sănătate care participă în activităţi manageriale în domeniul sănătăţii publice. Îndeplinim această misiune prin instruire (studii de masterat, doctorat și programe avansate de educație medicală continuă), prin cercetare științifică, prin oferire de consultanță și suport specializat instituțiilor din domeniul sănătății.

VALORI

Parteneriat proactiv

Responsabilitate

Onestitate și obiectivitate

Gestionare profesionistă

Rețea specializată

Evoluție și performanță

Sensibilitate

Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) este o unitate didactică și știinţifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, fondată în anul 2003 de către Ministerul Sănătății, cu suportul Fundației Soros-Moldova, Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, Băncii Mondiale în Republica Moldova.

 

ȘMSP este singura instituție din țară care formează masteri în managementul sănătății publice. Experiența obținută, promoțiile formate în toți acești ani, numeroasele proiecte și parteneriate dezvoltate – sunt dovada profesionalismului și perseverenței pe care le manifestăm zi de zi!

 

Implementăm cele mai înalte standarde de instruire. Programul de master este acreditat la nivel național (Decizia ANACEC nr. 45 din 22.12.2021) și urmează să fie acreditat internațional (Agenţia Europeană pentru Acreditare în Sănătate Publică – APHEA).

 

Pentru mai multe detalii vedeți și:

 

Regulamentul de activitate a Școlii de Management în Sănătate Publică

 

Școala de Management în Sănătate Publică – 10 ani de la lansarea Programului de Master