Admiterea 2021

Şcoala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă admiterea la studii superioare de master în managementul sănătăţii publice, pentru perioada de studii 2021-2023.

Pentru a depune actele candidații trebuie să facă, în prealabil, o programare individualăla numărul de telefon: 022 205 205.

Perioada depunerii dosarelor: 19-30 iulie 2021, între orele 9:00-16:00 (cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică).

Procedura de selectare a candidaților cuprinde trei etape:

1. evaluarea scrisorii de motivare;

2. testarea abilităților în managementul general;

3. interviul (on-line).

În ziua de depunere a actelor, candidații vor susține proba de testare a abilităților în managementul general, care constă dintr-un test-grilă cu răspunsuri simple și multiple.

Interviul se va desfășura individual, în regim on-line, în data de 31 iulie 2021, începând cu ora 09:00.

În acest an sunt disponibile 20 de locuri, cu taxă de studii.

Pentru informaţii suplimentare accesați: https://sph.md/admitere/