Încă o promoție de masteri cu acte în regulă!

În data de 1 iulie au fost înmânate diplomele de master absolvenților din acest an de studii. Plini de emoții și recunoștință pentru cele învățate pe parcursul celor doi ani, aceștia au îmbrăcat în mod solemn tocile și mantiile. Odată trecute emoțiile de la susțineri publice, și-au exprimat recunoștință cadrelor profesoral-didactice care i-au ghidat în acest proces și au promis că vor continua să crească și să se dezvolte și în continuare, ducând cu demnitate titlul de masteri în managementul sănătății publice.    

Reamintim că între 24 și 26 iunie 2024, au fost susținute cu succes cele 28 de teze de master, care au fost abordate subiecte de maximă actualitate. Arderea profesională și satisfacția medicilor, empatia, automedicația, utilizarea dispozitivelor electronice de către copii, accesul la servicii medicale, cunoștințe, atitudini și practici ale femeilor privind contracepția – sunt doar câteva dintre subiectele analizate. În urma studiilor complexe, care includ atât metode cantitative, cât și calitative de cercetare, masteranzii au înaintat și recomandări diferitor categorii de decidenți. Rezultatele cercetărilor sunt extrem de valoroase pentru sistemul de sănătate, aspect subliniat și de recenzenții lucrărilor de master – experți consacrați în domeniile pe care le reprezintă. Manifestăm gratitudine față de toți cei care au participat la realizarea acestor studii, care sperăm că vor contribui la dezvoltarea managementului sănătății publice.