CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ„MANAGEMENTUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE: REALIZĂRI, PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE. IN MEMORIAM PROF. EUGEN POPUȘOI”

În perioada 20-22 septembrie, Școala de Management în Sănătate Publică (ȘMSP) a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va desfășura Conferința științifică „Managementul sănătății publice: realizări, provocări și perspective. In Memoriam prof. Eugen Popușoi”. În cadrul conferinței vor fi prezentate rezultatele a 21 de cercetări științifice realizate de masteranzii ȘMSP.

 

Evenimentul se va desfășura în Sala Senatului din incinta Blocului didactic central (bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 165), între orele 09:00 – 16:30 și va putea fi urmărit on-line prin intermediul platformei Privesc.eu.

 

Conferința este consacrată împlinirii a 85 de ani de la nașterea profesorului Eugen Popușoi, șef catedră, decan. deputat în parlamentul RM. Ilustra personalitate a rămas în memoria posterității ca un profesor elevat, plin de har, dar și ca un renumit savant, gânditor original, polemist şi remarcabil publicist. Cercetările Domniei Sale au servit drept temelie pentru elaborarea noii politici de sănătate a statului. 

 

Mai multe detalii despre viața și activitatea Domniei Sale găsiți aici: https://usmf.md/ro/noutati/85-de-ani-de-la-nasterea-profesorului-eugen-popusoi-personalitate-de-rezonanta-cu-o-ampla 

 

CULEGERE DE REZUMATE

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI