Obiectiv atins: cercetările realizate de masteranzii ȘMSP au fost susținute public

Sistemul de sănătate se poate mândri cu încă 21 de masteri în managementul sănătății publice care, prin cercetările pe care le-au realizat în cadrul studiilor de master, au venit cu recomandări menite să contribuie la soluționarea unor probleme stringente din domeniu. Susținerile publice s-au desfășurat pe parcursul a trei zile, între 20-22 septembrie, în cadrul tradiționalei conferințe științifice Managementul sănătății publice: realizări, provocări și perspective, care a fost consacrată aniversării a 85 de ani de la nașterea ilustrului profesor Eugen Popușoi.    

În cadrul ceremoniei de deschidere, directorul Școlii de Management în Sănătate Publică Oleg Lozan, prof. univ., a subliniat că avem segmente cu care ne mândrim în sectorul sănătății, dar este necesară rezolvarea problemelor sistemice: Nu avem nevoie de reparații cosmetice în sistemul sănătății. Sistemul necesită transformări majore. El trebuie regândit în foarte multe aspecte strategice: ca volum, ca spectru de servicii, ca instituții, ca interacțiune și interoperabilitate între aceste instituții, ca impact și comunicare cu alte sectoare ale societății. Totodată, directorul a subliniat că în Republica Moldova există un potențial suficient și foarte bine pregătit în domeniul managementului sănătății publice, însă acesta nu este valorificat.  
Secretarul de stat al Ministerului Sănătății Zinaida Bezverhni, prezentă la eveniment, a salutat faptul că o serie de lucrări sunt dedicate pandemiei Covid-19: Asta reflectă capacitatea Școlii de a reacționa rapid la provocările timpului și a de ajusta agenda cercetărilor și instruirilor”.

 

Un mesaj de salut a fost adresat masteranzilor de rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, Emil Ceban, prof. univ., care a apreciat înalt nivelul de organizare a conferinței. Resursele umane decid totul – astăzi, în mod special, este nevoie de manageri profesioniști, integri, moderni, în diferite niveluri de activitate în sistemul de sănătate. Școala are misiunea de a forma specialiști în acest domeniu, favorizând indirect crearea unor condiții oportune pentru fortificarea și promovarea sănătății populației, a mai subliniat rectorul.  

 

În acest an, președinte al comisiei de examinare a fost desemnată profesorul universitar Olga Tagadiuc, directorul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, care a menționat că este o deosebită onoare să-și asume această responsabilitate, dat fiind faptul că se numără printre masterii formați la ȘMSP. 

 

O prezentare despre viața și activitatea lui Eugen Popușoi a fost realizată de profesorul universitar Mihai Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgentă, iar scriitorul Ion Cuzuioc a relatat câteva amintiri despre regretatul profesor, fiind un apropiat al acestuia. 
Menționăm că subiectele puse în discuție pe parcursul conferinței au fost foarte variate: de la gestionarea pandemiei Covid-19, vaccinare, până la probleme legate de menopauză, hipertensiune arterială și diabet. Culegerea cu rezumatele este disponibilă on-line aici: https://sph.md/wp-content/uploads/2021/09/BROSURA_Managementul-sanatatii_-2021_SITE.pdf

Totodată, subliniem că lucrările au fost recenzate de cei mai reprezentativi specialiști din domeniu, care au venit cu aprecieri în adresa lucrărilor realizate de masteranzii ȘMSP. În context, aducem mulțumiri tuturor celor care și-au adus contribuția la desfășurarea evenimentului și felicitări absolvenților!

 

Photocredit: USMF Nicolae Testemițanu