Interviu

 
Reporter: Domnule Profesor, preocupările și experiența dumneavoastră în domeniul managementului sanitar și al sănătății publice reprezintă elemente ce ne îndreptățesc să vă considerăm una dintre vocile ce trebuie auzite, atât în context național, cât și regional. – Cum ați caracteriza, pe scurt, imaginea sistemului sanitar din Republica Moldova?
 
Oleg LOZAN: Sistemul sănătății din Republica Moldova pe parcursul a mai mult de 3 decenii de independență a cunoscut evoluții diferite în fiecare din cele 3 decade. Prima decadă a fost o perioadă de regândire și remodelare a sistemului sănătății de tip Semașko, moștenit din perioada sovietică, unde apar mai multe viziuni și concepte pentru transformări, precum și, noua lege a Ocrotirii Sănătății, alte acte guvernamentale legislative. Deceniul următor, primul al mileniului III, îl putem caracteriza ca deceniul reformelor în sănătate – sunt realizate reforme de anvergură în asistență medicală primară, se implementează cu succes asigurările obligatorii de sănătate, se dezvoltă și încep a fi implementate documente vizionare cum ar fi Politica Națională de Sănătate (2007), Strategia de dezvoltare a sistemului de Sănătate (2008), Legea cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice (2009), etc. Am fost exemplu pentru multe țări în acea perioadă. Spre regret ultima decadă, până în prezent este mai mult, cu mici excepții, o perioadă a stagnării, influențată în primul rând de instabilitatea politica – 9 guvernări timp de 10 ani. O antică înțelepciune spune: „ceea ce nu este realizat la timp devine o limitare”. Astăzi, presiunea reformelor nefăcute la timp sunt o limitare a dezvoltării acestui sector la care se mai adaugă probleme existențiale pentru domeniul sănătății ca exodul masiv al lucrătorilor medicali, insuficiența instituțiilor și mecanismelor de suport decisional, potențial nevalorificat în colaborarea intra- și intersectorială, deficiențe în comunicare, lacune legislative, strategice, ritmul lent și insular de digitalizare, etc. Per ansamblu, situația la zi în sistemul sănătății nu acceptă reparații cosmetice ale unui sistem vechi, ci o redimensionare, rebalansare si redirecționare radicala a lui.
(…)
 
– Care este viziunea dvs. în ceea ce privește rolul SMSP în cadrul sistemului sanitar?
 
OL: Cu certitudine, rezultatele de astăzi demonstrează că eforturile de 20 de ani au meritat fiecare minut, idee, emoție, sacrificiu consacrat acestui proiect. Proiect care ne-a marcat și continuă să inspire. Urmare a experienței de 2 decenii putem afirma că modelul nostru de organizare a instruirii, cu multiple inovații, dar și cu folosirea rațională a capacităților umane, intelectuale, informaționale etc poate servi ca model de organizare pentru țările care au condiții similare. Acest lucru ne ambiționează de a începe parcursul pentru obținerea statutului de Centru colaborativ al Organizației Mondiale a Sănătății, lucru care ne va permite conectarea și menținera celor mai înalte standarde în domeniu. Sunt multe lucruri cu o pondere și impact deosebit asupra sistemului sanitar. Un exemplu elocvent în acest sens este formatul inedit de cercetare și transferul tehnologic pe care îl realizăm către sectorul practic. Formatul de forum științific, în care se realizează cercetările, precum și susținerile publice cu transmisiuni online pentru toată țara, unde se adună zeci și sute de mii de vizitatori unici în spațiu virtual sunt dovezi clare ale necesității de promovare continuă ale acestei inovații. Mediatizarea rezultatelor cercetărilor de interes profesional și populațional în sănătate publică și managementul serviciilor de sănătate necesită fortificare, diversificare și susținere, fiindcă aceste rezultate servesc temei pentru reflectii asupra reformelor, transformărilor și viziunilor de dezvoltare a domeniului sănătății publice. ȘMSP astăzi nu reprezintă doar pereții, clădirea, oameni sau realizările. Școala a devenit deja, de fapt, acel spirit, acea dorință de schimbare, acea încredere în forțele proprii și acel sentiment de siguranță atunci când ai în spate colegi și prieteni, care gândesc la fel – toate sunt o forță, instrument și potențial de transformare în bine, acestea sunt adevăratele valori.
 
 
☞ Interviul integral, oferit Revistei Management în Sănătate de la București, poate fi accesat aici: