Platforma Națională pentru Consolidarea Îngrijirilor Paliative

Școala de Management în Sănătate Publică coordonează activitatea Platformei Naționale pentru Consolidarea Îngrijirilor Paliative, care a fost creată, în premieră, pentru a asigura colaborarea actorilor importanți în dezvoltarea asistenței paliative din Republica Moldova.
 
La moment, se poartă discuții privind Conceptul pentru fortificarea Îngrijirilor Paliative în Republica Moldova, care a fost elaborat și care vine cu soluții argumentate pentru problemele și lacunele identificate.
 
Astăzi, Conceptul a fost discutat cu echipa proiectului ”Viață Sănătoasă” și am stabilit sinergismul eforturilor în dezvoltarea noilor tipuri de servicii multidisciplinare și intersectoriale.
 
Anterior, conceptul a fost prezentat managerilor instituțiilor medicale spitalicești și de asistență medicală primară în cadrul unui workshop on-line. Toți cei 42 de participanți la discuție s-au pronunțat unanim că acesta este foarte necesar și aplicabil pentru țara noastră.
 
Chiar dacă a fost aprobată modificarea legislativă prin care asistența paliativă obține un statut separat, urmează o etapă de muncă asiduă – elaborarea cadrului normativ și a instrumentelor de implementare a prevederilor legii.
Ne bucură mult faptul că avem o echipă de profesioniști și oameni care vor să aducă schimbarea. Și, cel mai important, este datoria morală pe care o avem față de cei care au sau vor avea nevoie de îngrijiri paliative adecvate, conform recomandărilor internaționale.
Suntem siguri că împreună vom reuși!
Conceptul pentru fortificarea Îngrijirilor Paliative în Republica Moldova a fost creat prin efortul comun al profesioniștilor Școlii de Management în Sănătate Publică și al organizațiilor: Centrul de Analize și Politici în Sănătate (Centrul PAS), Asociația Națională de Tratament Paliativ și Fundația Soros Moldova. La baza Conceptului au stat constatările și recomandările a două rapoarte ample lansate în anul 2019: Raportul Avocatului Poporului cu privire la implementarea de către RM a prevederilor Rezoluției OMS privind consolidarea îngrijirilor paliative ca o componentă a tratamentelor integrate pe parcursul vieții și Raportul Centrului PAS ”Îngrijirile paliative în RM 2007-2019”.