Strategiile de advocacy în abordarea problemelor de sănătate publică

Prima întrunire cu partenerii din SUA din acest an a adus în prim-plan strategiile de advocacy în abordarea problemelor de sănătate publică. Ashli Q. Stokes, profesor de comunicare la Universitatea Charlotte, a făcut o incursiune teoretică, menționând că în proiectarea unei strategii de advocacy trebuie să se țină cont de: cine este vorbitorul; care este discursul său; audiența cu un nivel echivalent de cunoștințe; scopul vorbitorului și al audienței; contextul. Experta a subliniat că mesajul în sine nu este suficient pentru a genera schimbarea – trebuie implicată mass-media, comunitatea și societatea civilă.
Despre succesul aplicării strategiilor de advocacy în Republica Moldova a vorbit masteranda Oxana Rucșineanu, director executiv, Societatea Moldovei Împotriva Tuberculozei (SMIT). Pe exemplul tuberculozei, o boală cu multiple implicații sociale pentru pacienți și familiile acestora, a prezentat perspectiva societății civile și rolul comunităților în asigurarea serviciilor centrate pe necesitățile persoanelor. Activista a relatat experiența de stabilire a unor platforme de cooperare cu structurile guvernamentale și implicarea comunităților în luarea deciziilor care protejează drepturile persoanelor cu tuberculoză.
 

La final, discuțiile s-au axat asupra motivației de participare în activități de advocacy, extrapolarea experienței acumulate pentru abordarea noilor provocări pentru sănătate publică, precum COVID-19 și accesul la sursele de finanțare pentru activități de advocacy. Pentru următoarea sesiune, participanții la întrunire și-au exprimat doleanța de a discuta despre utilizarea social media în sănătate publică.