Un nou proiect privind resursele umane în sănătate

Școala de Management în Sănătate Publică a USMF „Nicolae Testemițanu” va implementa un nou proiect privind resursele umane în sănătate
 
În următorii doi ani, Școala de Management în Sănătate Publică a USMF „Nicolae Testemițanu” va implementa un nou proiect finanțat de Uniunea Europeană, într-un consorțiu alături de parteneri din Olanda, România, Serbia și Italia.
Proiectul Action for Health and Equity – Addressing Medical Deserts (AHEAD) este orientat spre redresarea problemelor de distribuție a resurselor umane în sănătate la nivel european și are drept scop oferirea de cunoștințe și instrumente factorilor de decizie pentru a defini, proiecta și implementa reforme bazate pe dovezi în domeniul resurselor umane din sectorul sănătății, care vizează în mod special prevenirea lipsei de personal medical și combaterea acestui fenomen.
 
Potrivit directorului ȘMSP, prof. Oleg Lozan, echipa Școlii de Management în Sănătate Publică va oferi tot suportul științific și practic în generarea dovezilor și informarea părților interesate, precum și în elaborarea unor politici fezabile în domeniu privind insuficiența acută de lucrători medicali, într-un efort de a contribui la reducerea inegalităților de sănătate din Europa.