Ghid privind organizarea și funcționarea taberelor temporare pentru sinistrați

Astăzi a ieșit de sub tipar Ghidul privind organizarea și funcționarea taberelor temporare pentru sinistrați, realizat de conf. univ. Mihai Pîsla, dr. șt. med., coordonator stagii practice la Școala de Management în Sănătate Publică, specialist în domeniul urgențelor și dezastrelor, recunoscut la nivel internațional. Lucrarea a fost editată cu suportul oferit de Organizația Internațională pentru Migrație și este destinată autorităților responsabile de gestionarea situațiilor de criză și de urgență. 

 

Este evident că orice urgență, cu atât mai mult un dezastru, inevitabil va avea un impact negativ asupra vieții și sănătății populației. Un rol deosebit în gama largă de acțiuni de pregătire și răspuns la aceste situații îl joacă asigurarea cu adăpost a persoanelor, care au avut de suferit și și-au pierdut (definitiv sau temporar) locul lor permanent de trai. Una dintre formele de asigurare cu adăpost a sinistraților este cazarea lor în instalații provizorii de tip tabere de câmp, dar desfășurarea acestora este un exercițiu difcil și cere cunoștințe speciale din partea autorităților responsabile. În acest context, Ghidul prezintă un set de recomandări practice pentru desfășurarea, întreținerea și asigurarea funcționalității taberelor temporare pentru sinistrați.

 

Prevederile Ghidului se bazează, în mare măsură, pe Standardele Sphere (Sphere Standards), cel mai recunoscut instrument la nivel internațional în domeniul standardelor umanitare expuse în Carta Umanitară și Standardele Minime în Răspunsul Umanitar (The Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response), precum și pe un șir de acte normative relevante în vigoare.

 

Ghidul poate fi accesat aici: Ghid privind organizarea și funcționarea taberelor temporare pentru sinistrați