„Managementul utilizării raționale a medicamentuluI”

 
 
Manualul a fost elaborat și publicat în cadrul proiectului „Echitate în sănătate prin responsabilizare socială”, implementat de Crucea Roșie din Elveția în parteneriat cu AO „CASMED” și AO „HOMECARE”, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.
 
Adresăm felicitări autorilor:
Oleg Lozan, director ȘMSP, dr. hab. șt. med., prof. univ.;
Dragoș Guțu, director general, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM);
Lina Gudima, director general adjunct, AMDM;
Maria Cumpănă, director adjunct, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, magistru în management;
Zinaida Alexa, vicedirector IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”, dr. șt. med.;
Stela Adauji, șef Catedră de farmacie socială ,,Vasile Procopișin”, dr. șt. farm., conf. univ., master în sănătate publică;
Maria Cojocaru-Toma, dr. șt. farm., conf. univ., Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, master în sănătate publică;
Angela Anisei, șef Direcție managementul calității serviciilor de sănătate, ANSP, master în sănătate publică.