Note: Serviciile de Înaltă Performanță

În luna iunie membrii Platformei Naționale de Comunicare în Sănătate au pus în discuție Serviciile de Înaltă Performanță (SIP). Întrunirile s-au desfășurat în două etape. Mai întâi, experții înregistrați pe platformă au audiat rezultatele a două teze de master elaborate în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică (pe subiecte conexe), după care și-au exprimat opiniile referitor la cum pot fi îmbunătățite SIP în Republica Moldova. Datele au fost adunate ca un studiu calitativ. Ulterior, subiectul SIP a fost pus în discuție în cadrul grupului restrâns al PNCS (membrii permanenți).

 

Prezentăm în documentul anexat o sinteză a ideilor membrilor PNCS, exprimate de experții înregistrați pe platformă, mediul academic, membrii societății civile și ai sectorului privat. Nu au fost exprimate opiniile din partea Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Menționăm că materialul a fost compilat de Școala de Management în Sănătate Publică, dar nu prezintă o poziție oficială a vreunei instituții, ci note pentru factorii de decizie care pot servi drept suport în realizarea unor îmbunătățiri la nivel de sistem. 

 

Următorul subiect de discuție, conform votului exprimat de cei peste 150 de membri ai PNCS este conlucrarea intrasectorială în sănătate și va fi pus în dezbatere în septembrie curent, urmat de reforma spitalicească: octombrie-noiembrie 2022. 

 

Reamintim că Platforma Națională de Comunicare în Sănătate (PNCS) a fost lansată în data de 19 mai 2022, la inițiativa Comisiei parlamentare Protecție socială, sănătate și familie. Platforma include membri permanenți (reprezentanți ai autorităților, ai societății civile și a unor organizații/instituții de profil) și membri provizorii (experți înregistrați), fiind coordonată de Școala de Management în Sănătate Publică. Misiunea PNCS este de a asigura o platformă de Comunicare – Colaborare – Coordonare pentru dezvoltarea domeniului sănătății prin încurajarea discuțiilor, solicitarea de opinii, valorificarea capacităților și sincronizarea eforturilor prin conectarea factorilor de decizie, a managerilor din sistem și a implementatorilor.

 

 

Platforma Națională de Comunicare în Sănătate: note privind Serviciile de Înaltă Performanță