ȘMSP a lansat încă 36 de cercetări inedite în managementul sănătății publice

Cel mai frumos mod în care putea fi încheiat anul de studii la Școala de Management în Sănătate Publică a fost organizarea celor patru zile de susțineri publice a tezelor de master, între 27 și 30 iunie curent. Cei 36 de absolvenți au prezentat cu brio rezultatele cerecetărilor realizate, în care au abordat cele mai diverse teme din domeniul sănătății publice: de la aspecte ce țin de pandemia Covid-19, probleme care vizează sănătatea reproductivă sau cea a copiilor, până la conlucrarea intra și intersectorială.     

 

Directorul ȘMSP, profesorul universitar Oleg Lozan a subliniat rezistența de care au dat dovadă masteranzii pe parcursul studiilor, date fiind circumstanțele legate de pandemie și război, reușita fiind datorată inclusiv deschiderii manifestate de instituțiile în care activează aceștia, foștilor masteranzi, cât și întregii societăți. 
Sunteți protagoniștii unor surse absolut noi și puncte noi de vedere a unor probleme complexe de sănătate publică. Nu există în sistemul sănătății alt loc decât Școala de Management în Sănătate Publică unde să știi exact care este camertonul intențiilor, dorințelor și care este potențialul adevărat al acestui sistem. Vreau să afirm a câta oară, tranșant: acest sistem într-adevăr este elita intelectuală a acestei societăți. Acest sistem are viitor! A fost dureros de fiecare dată să spunem că anumite lucruri nu sunt în cea mai bună lumină. Dar, până la urmă, este important să le spunem cinstit pe nume, altfel nu avem nicio șansă să le rezolvăm.

Președintele Comisiei de evaluare, profesorul universitar Lilian Șaptefrați, care se numără printre absolvenții ȘMSP, a adresat felicitări absolvenților și a subliniat cât de importantă este relaționarea dintre ei și suportul pe care și-l pot oferi, și în viitor, ca membri a unei adevărate echipe. 

 

Menționăm că, în acest an, la ȘMSP procesul de cercetare a fost ghidat în mod mixt: pe de o parte fiecare masterand a avut parte de suportul unui conducător științific, pe de altă parte se purtau discuții în cadrul forumurilor de cercetare la care participau, deopotrivă, toți masteranzii și cadrele profesoral-didactice ale Școlii. Tradițional, au fost înaintate recomandări pentru diferiți actori în vederea soluționării problemelor identificate. Fiecare teză a fost recenzată de cei mai de vază experți în domeniu atât din țară, cât și din România, care au confirmat calitatea înaltă a demersurilor științifice realizate. 

 

Reamintim că, în septembrie, ȘMSP a organizat susținerea publică a 21 de teze de master, 2021-2022 fiind primul an de studii în care au fost organizate două astfel de evenimente. Pentru a racorda procesul de susțineri la cerințele naționale acestea vor fi organizate vara, după finalizarea anului de studii.    

Photocredit: USMF Nicolae Testemițanu